Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viaramoneska ramoneska
fallofatlantis
4750 11c9
Reposted fromdontlookdown dontlookdown vianowhatever nowhatever
fallofatlantis
0994 f616 500
Reposted fromoll oll viaMissMurder MissMurder
fallofatlantis
Reposted fromshakeme shakeme viasatyra satyra
7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko viaflabbergasted flabbergasted
fallofatlantis
4181 bbac
Reposted fromnyaako nyaako viafutureiscoming futureiscoming
fallofatlantis
 Skłamałabym twierdząc, że o Tobie nie myślę. Myślę. Czasami są takie dni, gdy jesteś w każdej godzinie, i takie godziny, gdy jesteś w każdej minucie. Wciąż jeszcze zdarza mi się zasypiać i budzić się z Twoim imieniem na ustach. I mimo tego, że jestem świadoma Twojej nieobecności, i tego, że nie pojawisz się nagle tuż przed moimi oczami, to często łapię się na tym, że wypatruję Twojej twarzy w ulicznym tłumie. (...) 
— tęsknota
5640 3d1b
fallofatlantis
2416 5b3c
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viafutureiscoming futureiscoming
fallofatlantis
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
fallofatlantis
3814 f7f1
Reposted fromodnowa odnowa viafutureiscoming futureiscoming
fallofatlantis
fallofatlantis
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viafutureiscoming futureiscoming
fallofatlantis
fallofatlantis
fallofatlantis
2337 7d8b 500
Reposted fromte-quiero te-quiero viadesperateee desperateee
fallofatlantis
5771 b854
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
fallofatlantis
8229 bb8e 500
Reposted fromnfading nfading viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl