Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

fallofatlantis
2216 0219
Reposted fromiamstrong iamstrong viajoannna joannna
4266 62fb 500
Reposted fromallasha allasha viajoannna joannna
fallofatlantis
9390 5e0a 500
Reposted fromamberwaves amberwaves viajoannna joannna
fallofatlantis
8676 a0a6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajoannna joannna
fallofatlantis
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
fallofatlantis
2291 340a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viarudosci rudosci
fallofatlantis
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamemyself memyself
fallofatlantis
8302 29dc
Reposted fromamatore amatore
fallofatlantis
fallofatlantis
Reposted frommefir mefir viaPoranny Poranny
fallofatlantis
Chcemy tylko spokój i kogoś do kogo wracać, żeby na stare lata spojrzeć w lustro i nie płakać.
— kochamy ranić - huczu hucz
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viapikkumyy pikkumyy
fallofatlantis
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viapikkumyy pikkumyy
fallofatlantis

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
fallofatlantis
fallofatlantis
niby nic, a jednak
— KORTEZ: NIBY NIC.
fallofatlantis

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viaover-land over-land
fallofatlantis
Kiedy już przy mnie w końcu będziesz, nie puszczę cię dalej niż na odległość szeptu.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl