Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2018

fallofatlantis
7234 3cb8
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaflesz flesz
fallofatlantis
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaramoneska ramoneska
fallofatlantis
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
fallofatlantis
0900 f84c
fallofatlantis
Reposted fromshakeme shakeme viafutureiscoming futureiscoming
fallofatlantis
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
fallofatlantis
Zdążyłam się już przekonać, że pękające serce nie jest jedynie wymysłem poetów.
— Intruz.
Reposted fromhope hope viablaxkseoul blaxkseoul
fallofatlantis
5876 9d91 500
8997 1bf7 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viaskrzacik skrzacik
8665 0d7e 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viafelicka felicka
fallofatlantis
2745 836d 500
Reposted fromteijakool teijakool viafelicka felicka
fallofatlantis

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
fallofatlantis

Podziw jest cenniejszy od pożądania, a w dodatku bardziej wyniosły, bardziej twórczy, pożądanie jest wyjaławiające , nie ma nic bardziej destrukcyjnego niż niespełnione pożądanie, i nic smutniejszego niż pożądanie spełnione.
— Varga, Trociny.
Reposted frommyu myu viablaxkseoul blaxkseoul
fallofatlantis
fallofatlantis
0348 9d37 500
Reposted fromseaweed seaweed viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
fallofatlantis
fallofatlantis
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Andrzej Ziemiański – Achaja - Tom I
Reposted fromaksamitt aksamitt viaonlythebrave onlythebrave
fallofatlantis
3613 75f0
Reposted fromsarazation sarazation viaCannonball Cannonball

May 08 2018

fallofatlantis
2414 051b 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
fallofatlantis
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności (...)
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl