Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2017

fallofatlantis
5276 b9be

Oczy wiście
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
fallofatlantis
Chciałem jej powiedzieć, żeby się nie martwiła. Tylko nie zawsze, jak coś czułem, to umiałem o tym powiedzieć.
— Robert Rient "Duchy Jeremiego"
fallofatlantis
Jeśli ludzi coś do siebie ciągnie, to muszą się spotkać, choćby stawiali na swojej drodze najrozmaitsze przeszkody, bombardowali się ukrytymi znaczeniami, błędnie interpretowali swoje zachowania, mijali się tam, gdzie powinni się spotkać i tak dalej.
— Katarzyna Pisarzewska – "10 x miłość"
Reposted frompiepszoty piepszoty viatobecontinued tobecontinued
fallofatlantis
8465 dd36
Reposted fromnyaako nyaako viaskynetpizza skynetpizza
fallofatlantis
5326 c886
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite
fallofatlantis
Chciałabym wejść do Twojego mózgu, poszukać mojego imienia i sprawdzić jaką mam definicję.
Reposted fromnexxt nexxt viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
fallofatlantis
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłem źle. Żałuje dobrych rzeczy, które zrobiłem dla nieodpowiednich ludzi.
— Wyrafinowany Gentleman
fallofatlantis
 Zawsze chciałam, aby ktoś się przejął. Aby ktoś zapytał, ale nie po to, by pytanie zadać, ale by znać odpowiedź. Aby się przejął ciszą, nieobecnością, drżeniem rąk. Żeby nie dawał spokoju, drążył, przenikał, zbierał informacje z całego świata, aby mnie zrozumieć i się przejąć. Każdym ktoś powinien się przejmować. 
— ... ojjj tak...

September 11 2017

1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viaramoneska ramoneska
fallofatlantis
4750 11c9
Reposted fromdontlookdown dontlookdown vianowhatever nowhatever
fallofatlantis
0994 f616 500
Reposted fromoll oll viaMissMurder MissMurder
fallofatlantis
Reposted fromshakeme shakeme viasatyra satyra
7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko viaflabbergasted flabbergasted
fallofatlantis
4181 bbac
Reposted fromnyaako nyaako viafutureiscoming futureiscoming
fallofatlantis
 Skłamałabym twierdząc, że o Tobie nie myślę. Myślę. Czasami są takie dni, gdy jesteś w każdej godzinie, i takie godziny, gdy jesteś w każdej minucie. Wciąż jeszcze zdarza mi się zasypiać i budzić się z Twoim imieniem na ustach. I mimo tego, że jestem świadoma Twojej nieobecności, i tego, że nie pojawisz się nagle tuż przed moimi oczami, to często łapię się na tym, że wypatruję Twojej twarzy w ulicznym tłumie. (...) 
— tęsknota
5640 3d1b
fallofatlantis
2416 5b3c
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viafutureiscoming futureiscoming
fallofatlantis
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl